HAPPY 20th ANNIVERSARY ICO! MUSIC: You Were There (guitar cover) – https://www.youtube.com/watch?v=8K50Jqx7DZ4 Heal (remix) – https://soundcloud.com/padu-3/padu-heal-free-download Downtown Beat, Cloud Gazing, Beaten not Broken – https://soundcloud.com/lucasbonito Yorda (Layla Parody Song) – https://soundcloud.com/sanchopanda Beginnings (Remix), Castle in [More]