პარადისო დრო გარბისო გამომყევი და ავწიოთ ხელები უშენოდ მე გავქრები უშენოდ ვერ დავრჩები უშენოდ ვიძირები უშენოდ მე … animation by Félicien Colmet Daâge. for esme with love and squalor
STRAIGHT FROM JAPAN shoutout to Fumito Ueda, Michiru Oshima & Pentagon